Stipendium för årets bästa uppsats!

Linnéa Lindsköld, doktorand vid BHS, blev årets stipendiat när DIK Kulturfackets uppsatsstipendium delades ut vid ett seminarium i Halmstad den 24 oktober. Linnéa fick motta ett stipendium om 8000 kronor för bästa uppsats under 2008. Uppsatsen handlar om debatterna kring förlaget En bok för alla och kan läsas via Borås akademiska digitala arkiv, BADA.

I seminariet "Kulturplanering i verkligheten" deltog även Jenny Johannisson, forskare vid BHS, som bl.a. berättade om sin avhandling om kulturpolitik i Göteborgs stad.