Tummen upp för de nordiska språken

Anders Frenander, redaktör på den andra tidskriften, Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, håller med.

– Vi har haft en konsekvent policy, ända sedan starten, att publicera forskning och information på de nordiska språken. Vi är övertygade om vikten att hävda och utveckla de små språken. Så därför känns det bra att vårt arbete uppmärksammas.

I motiveringen till de båda tidskrifterna lyfter man fram vikten för varje vetenskapsgren att utveckla egna fackuttryck och termer på förstaspråken, detta för att kommunikationen, förståelsen och intresset ökar medborgare emellan. Som ett erkännande för att tidskrifterna genom sin vetenskapliga utgivning och sitt öppna och adekvata språkval, har därför Nätverket Språkförsvaret i Sverige tilldelat dem var sitt diplom som går under rubriken "Tummen upp".

Val från start

– Vi bestämde oss redan från starten 1997 av Human IT att i första hand premiera forskningstexter på svenska, men snart vidgade vi det till de nordiska språken. Även om vi inte stänger dörren för engelskspråkiga texten, förklarar Mats Dahlström.

Han berättar vidare att en orsak till detta var att svenska forskare i allmänhet och de i synnerhet som skriver om forskningsområdet människa/dator i stor utsträckning är utelämnade till engelskspråkig forskning och terminologi.

– Det är ett nytt tvärvetenskapligt och internationellt område, där Sverige bara finns med i ett hörn och då är det lätt att känna sig tvingad att skriva på engelska för att kunna nå ut med sin forskning och få feedback på den. Många forskare är ofta isolerade på sina heminstitutioner och deras gelikar finns å ena sidan internationellt, men å andra sidan också utspridda på andra institutioner. Det har saknats en tidskrift med peer reviewförfarande där de både kan skriva på svenska och få sina texter meritmässigt granskade. Vi ser det dessutom som viktigt att nya mindre forskningsområden får möjlighet att arbeta på att etablera gemensamma terminologier och begreppsverktyg, så därför hoppas vi att ett forum som Human IT kan spela en viktig roll.

– Att ge tillgång till ett vetenskapligt kvalitetsforum där man tillåts vara precis på sitt förstahandsspråk är det egentliga målet bakom vår språkpolicy och det är mycket glädjande att språkförsvarets värdesätter den strategin.