Uppmärksammat mentorsprojekt drar igång

Näktergalen bygger på att studenter från högskolan är mentorer åt barn i åldern 8-12 år.

Barnen får en ny vuxen kontakt och får glänta på dörren till högskolan. De får inblick i en värld som de inte möter i grundskolan och kanske inte heller genom föräldrarna. Det kan påverka barnens förmåga att klara skolan och knyta nya kontakter.

Söndagen 19 oktober träffades barn och mentorer för första gången. Under träffen i Boråsparken fick de tillfälle att lära känna varandra och det var "pirrigt" för såväl mentorer som barn.

Borås tidning var med och skrev om träffen.
Läsa hela artikeln här »