VFU konferens på Campus Varberg

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och betyder att man som lärarstudent går ut och genomför viss del av sina studier i förskolan/skolans verksamhet.
Men det är mer än bara praktik. På plats kan studenterna även utföra studier och sätta de metoder och teorier som man läst om på högskolan till prov och se hur de faller ut i verkligheten.
VFU är en viktig del av studierna och utgör en grundtanke i det koncept som Högskolan i Borås står för i sin strävan att bli ett professionsuniversitet.

Ett viktigt tillfälle för samordning

Det är många saker som skall fungera när studenterna kommer ut på sin VFU.
Till dagens konferens var därför både lärarstudenter som skall ut på VFU och de lärare och mentorer som fungerar som studenternas VFU-lärare på verksamhetsstället inbjudna så att viktiga förhållningsregler och frågor kunde tas upp och redas ut så att alla är på samma linje.
VFU-gruppen på institutionen fungerar sedan som ett kontaktnätverk med flera samordnare som ansvarar för olika landsdelar.

Arbetslivets hårda verklighet

Det är fullmatade 40-timmars VFU-veckor som väntar studenterna med många delmoment som skall hinnas med. Studenten har ett stort ansvar för planeringen av sin VFU-period och att kriterierna för VFU-perioden blir uppfyllda. Studenten skriver även yrkesdagbok samt genomför didaktiksamtal med sin VFU-lärare på verksamhetsstället.
Vissa saker kan kännas tuffa för studenten. Det är långa dagar och högt tempo, men trots detta brukar VFU-perioderna vara någonting som studenterna uppskattar väldigt mycket då det ger en möjlighet att växa in i yrkesrollen på ett sätt som aldrig kan uppnås genom enbart teoristudier.

Nya lokaler på Campus Varberg

Två nya byggnader har uppförts på Campus Varberg som känner medvinden i seglen.
Både kontor och föreläsningssalar ryms i de nya husen, samt ett stort bibliotek och flera oaser för såväl studier som avslappning för studenterna.
De nya husen har en luftig arkitektur med gott om rymd och mycket glas, framför allt mot vattnet och känslan av närheten till havet är påtaglig. Campus Varberg har en fantastisk havsmiljö att tillgå och detta har man tagit fasta på i utformningen av de nya lokalerna.