Äntligen är de här – högskolans första ”Cops”

Det är tron på polisens viktiga roll i samhället och viljan att hjälpa människor i utsatta situationer som har fått Åsa Wahlund och Joel Lindberg att söka sig till polisyrket. Med en bakgrund som serviceelektriker och med värnplikten bakom sig, har han nu höga förväntningar på utbildningen som ska leda till drömjobbet.

– Det känns som alla har satsat mycket för att det här ska bli bra och jag längtar efter att få komma igång, konstaterar han med påtaglig entusiasm i ansiktet.

För honom är det helheten i utbildningen som är viktig.

– Jag ser fram emot att bli färdigutbildad polis och få tillämpa alla de nyvunna kunskaperna.

Satsning även på etiken

Närheten till polishuset i Borås, tillgången till judoklubben, skjutbanan och laboratoriet är bara några av sakerna som gör att distansstudenterna kommer att kunna få kombinera sina föreläsningar med praktiska övningar. Det förklarar studierektor Stina Sundling Wingfors inför en fylld konferenssal där medlemmar av poliskåren, kommunen, högskolan och media har samlats för att uppmärksamma den nya utbildningen. På bild syns hon tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Ulrik Nilsson, polisstudenter och polisområdeschefen Lars Klevensparr.

– Vi kommer även att sätta fokus på etiken inom polisiärt arbete, säger Stina Sundling Wingfors och betonar vikten av att ta del av de resurser som finns i Borås. 

Just att bedriva polisutbildning på högskolenivå är viktigt, anser Peter Backenfall, rekryteringsansvarig kommissarie vid Polismyndigheten i Västra Götaland.

– Det underlättar för polisforskningen om det också finns en anknytning till tyngre samhällsvetenskaplig grund.

Andra erfarenheter

Utbildningen till polis i Borås är en långsiktig och medveten satsning från Polismyndigheten i Västra Götaland för att nå svårrekryterade grupper och öka mångfalden, inte bara vad det gäller kön och etnicitet utan också erfarenheter, förklarar Peter Backenfall. En av de tio studenterna på utbildningen är exempelvis trettiosexåriga Åsa Wahlund. Förutom att vara utbildad i psykologi, har hon i flera år arbetat som kriminalvårdare och är nu också nybliven mamma.

– Jag har länge haft polisyrket i tankarna. Det känns naturligt nu. Dynamiken i arbetet och möjligheten att hjälpa människor lockar mest, berättar Åsa Wahlund som var gravid i femte månaden när hon gjorde de fysiska testerna till utbildningen.