Attraktiva forskare till låns

Högskolans arrangemang ForskarFredag den 26 september håller redan på att bli en succé. Det är gediget forskarprogram som boråsarna erbjuds för att lära mer om den spännande forskning som bedrivs på deras egen högskola. En aktivitet som väckt stort intresse är framför allt utlåningen av forskare.

– Vi bokar in för fullt, berättar projektledare för ForskarFredag Eva-Lotta Andersson och tillägger att just sopor som omvandlas till energi är ett attraktivt tema. 

Koskit blir biogas

En av dem som nappat på erbjudandet om de senaste rönen inom biogasforskningen är Hushållningssällskapet Sjuhärad i Länghem. Ingenjörshögskolans forskare Ilona Sárvári Horváth kommer till dem. De passar på att göra en egen aktivitet med högskolans forskare och bjuder in personal och kommunala energirådgivare.

– Vi har i tidigare varit involverade i ett projekt med forskaren Mohammad Taherzadeh. Det handlade om att föra över teoretisk forskning till mer praktisk information på gårdsnivå, förklarar Janne Petersson.

Byvis arbetade man i en socken med att utifrån rötning av gödsel få fram biogas.

– Men vi var före vår tid. Det gick inte att få ekonomi i omvandlingen, men kanske att det har hänt mer nu. Vi är absolut intresserade av ett fortsatt samarbete.

Bokning fram till 12 september

Under den här veckan ringer högskolan runt till företag i bygden för att erbjuda forskare. Fram till den 12 september kan man boka in de runt 20-talet forskare som står till låns. Deras ämnen är vitt spridda.

– Det här är verkligen ett bra tillfälle att få in en kvalificerade föreläsare. Dessutom är den här kompetensutvecklingen kostnadsfri och vem vet kanske kan kontakterna leda till ett långsiktigt samarbete, säger Eva-Lotta Andersson.

ForskarFredag för ut forskningen till boråsarna

Utlåningen av forskare är bara en del i programmet. Det blir en dag då boråsarna får ta del av allt från Stand Up Vetenskap och den välkända vetenskapsteatern Cellsamma historier till mobila experimenterare mitt i folkvimlet under höstmarknaden.