Filosoficaféet är tillbaka

Filosoficaféet är en föreläsnings- och diskussionsserie som startade vid Högskolan i Borås hösten 2000. Redan i fjol började man arbeta med temat ”Den mänskliga naturen”.

– Vi vill lyfta fram globala frågor om människan och miljön. Det är ett aktuellt ämne, säger Monica Hammarnäs ansvarig för Filosoficaféet. Inte minst svenskarna har generellt en väldigt speciell relation till naturen. De gillar att vistas i den, mer än andra kulturer söderut där det ibland kan finnas en viss rädsla i för att komma naturen nära.

Det populära evenemanget Filosoficaféet avser alltid att fokusera på en rad tänkare som utvecklat svar på allt från det moderna samhällets utmaningar, demokratins öde, teknologins möjligheter och risker till solidaritetens framtid, politikens plats och etikens fordringar.

Rousseau och bergsklättring

Höstens Filosoficaféer kommer att avhandla ämnet människan och miljön utifrån olika filosofiska aspekter, berättar Monica Hammarnäs.
– Vi kommer ha föreläsare som talar om filosofen Rousseau som stod både naturen och människan nära såväl som föreläsare som diskuterar demokrati i förhållande till hållbar utveckling utifrån ett mer statsvetenskapligt synsätt. En av våra föreläsare kommer också att tala om människans relation till bergsklättring. Han själv är klättrare.

Filosoficaféet äger rum en torsdag i månaden med start från och med imorgon, torsdag den 18 september. Då kommer Stefan Edman, biolog och författare, att tala om Jorden och själens överlevnad. Filosoficaféet sker alltid mellan 18.00 och 20.00 i Sandgärdets sal M204 på Högskolan i Borås.

För mer information:
Monica Hammarnäs
Tfn.033-4354111
E-post: monica.hammarnas@hb.se