Sveriges största engagemang i Indonesien

– Det som är unikt med det här samarbetet är att det bygger på ett universitetsinitiativ och är applicerbart på en lokalnivå, förklarar Linggawaty Hakim, indonesisk ambassadör i Sverige.
Hon är tillsammans med flera representanter från det indonesiska utrikesdepartementet på visit i Borås för att besöka återvinningscentraler och på plats ta del av strategier för olika typer av avfallshantering.
– Det första och allra viktigaste arbetet för oss är att öka det kollektiva medvetandet i Indonesien om återvinningens potential. Genom sociala processer ska vi försöka bryta vanor och få folk att börja sortera och återvinna. De måste börja inse att de själva vinner på att skona miljön och samtidigt kunna utvinna gas av sopor, säger Linggawaty Hakim.

Mohammad Taherzadeh som är professor på Högskolan i Borås och en av initiativtagarna till projektet ”Waste Refinery Indonesia” tycker att detta besök är ett i ledet i att få fler i den indonesiska regeringen att engagera sig i miljö- och avfallsfrågor.
– Vi förstod tidigt att Indonesien hade stora behov av kunskap och teknik för att hantera avfall, förklarar han. Vi ska bistå med utbildning, öppna upp för forskning och leverera teknik.

Förmedla lösningen

Indonesien är det första landet där vi börjat göra konkreta åtgärder, berättar Mohammed Taherzadeh. Egentligen är hela Sydostasien ett problemområde vad det gäller avfallshantering.
– Vi vill bidra med teknisk och kunskapsmässig utveckling i det globala miljöarbetet, konstaterar även Olle Engström, moderat fullmäktige politiker i Borås och en av initiativtagarna till samarbetsprojektet.
– Vi har lösning på problemet och nu vill vi förmedla den till andra, säger han och tillägger att det som varit viktigt i arbetet med avfallshanteringen är att förstå omfattningen av det indonesiska problemet med sophanteringen. Det handlar om förorenat vatten som förstör både miljön och människors hälsa.

Ömsesidiga fördelar

I oktober kommer Olle Engström och Mohammad Taherzadeh att åka till Indonesien för att på plats följa utvecklingen i de elva städer som har satsat på avfallshantering enligt Boråsmodellen. Linggawaty Hakim förklarar att målet med projektet är också att få tillräckligt med kunskap och tekniskt stöd så att det kan öppna för svenska investeringar och ömsesidiga fördelar av samarbetet.
– Indonesien har bra naturresurser, vi har stark arbetskraft och avfall från 250 miljoner invånare. Det är möjligt att vi kommer att kunna producera billig biogas även till Sverige.

Högskolan i Borås kommer under hösten att följa projektet med avfallshantering i Indonesien.

På bilden nedan syns representanter från den indonesiska regeringen, Högskolan i Borås, Borås stad såväl som Sveriges tekniska forskningsinstitut.