Gränslöst möte

Den 26-28 september är det dags för den första internationella konferensen för Engineers Without Borders, i vilken INUG (Ingenjörer och Naturvetare Utan Gränser) ingår. Den är en internationell, ideell, politiskt och religiöst obunden organisation, som startade år 2002. Idag består den av 15 medlemsländer. Professor Claes I Helgesson är vice ordförande i den internationella organisationen. Tillsammans med Lars Pakarinen, ordförande för INUG Borås, arrangerar han konferensen i Borås.
– Vi startade för sex år sedan och nu ska vi äntligen träffas för första gången. Internet har fungerat som en bra kontaktyta, men de personliga träffarna är minst lika viktiga, konstaterar Claes I Helgesson.
– Att vi är politiskt oberoende innebär att vi kan jobba över gränser, där det kan vara svårt att samverka. Ett exempel på ett sådant samarbete är mellan Israel och Palestina.

Konferensen inleds med ett styrelsemöte den 24-26 september. På fredagskvällen anländer totalt ett 30-tal deltagare som får ta del av ett späckat konferensprogram. På lördagsförmiddag ges två föreläsningar som är öppna för lärare och studenter vid Högskolan i Borås.

The role of the engineer in the development of sustainable society

Datum: 27 september | Tid: 09:00 - 09:45 | Plats: M402

Inge Horkeby, Director of Environmental Issues, Volvo Corporation talar om "The role of the engineer in the development of sustainable society".

Multinational development projects in an African perspective

Datum: 27 september | Tid: 09:45 - 10:30 | Plats: M402

Mohammad Selman Khalil, EWB-Sierra Leone talar om "Multinational development projects in an African perspective".