Hearing av rektor inför förlängning

Lena Nordholm anställdes som rektor 1 mars 2006 med förordnande fram till 31 juli 2009. Hon hade dessförinnan tjänstgjort som t.f. rektor sedan 1 juni 2005.  

– Styrelsen står bakom en förlängning av hennes anställning som rektor. Vi är nöjda med Lena Nordholms ledarskap, säger styrelseordförande Maria Leissner.

Samtidigt vill styrelsen få in åsikter från lärare, övriga anställda och studenter, så därför arrangerades hearingen med representanter från varje grupp. Direkt efter hörandet samlades de tre grupperna för enskild överläggning.

– Det blev en bra dialog med öppen diskussion med allt från närliggande frågeställningar till visionära frågor, berättar Maria Leissner.

Stark kvinna

Lena Nordholm inledde sin hearing med att personligt berätta om sin uppväxt i Falkenberg. Hon är äldst av fyra systrar, en släkt med starka kvinnor. Hon älskade skolan och bestämde sig tidigt för att bli lärare. De flesta på högskolan känner till hennes studier och universitetsjobb i USA mellan 68-74. Sedan bar det av till Australien där hon kombinerade forskarkarriären med familjeliv. Två barn är födda där. Det blev 13 år i Australien innan familjen åkte tillbaka till Sverige 1987 och började arbeta på Vårdhögskolan i Göteborg. Hon har haft flera ledningsuppdrag vid Göteborgs universitet innan hon 2001 blev prorektor på Högskolan i Borås.

– Jag vill vara med på HB-tåget när det tuffar in i framtiden. Men det handlar inte om mig utan om vad vi som högskola kan åstadkomma tillsammans, säger Lena Nordholm.

Mitt i spännande period

Angelägna frågor för högskolan som Lena Nordholm tog upp var bland annat: en fortsatt uppbyggnad av en profilerad forskning enligt högskolans handlingsplan, kvalitetsarbetet, ett samlat campus samt att fortsätta arbetet med att skapa opinion för Professionsuniversitetet.

Maria Leissner poängterar att Högskolan i Borås är mitt i en spännande period och att Lena Nordhom har drivit en vision som hon bör få slutföra.

Beslut vid nästa styrelsemöte

De tre gruppernas synpunkter kommer att förmedlas till styrelsens ordförande. Hon kommer sedan att sammankalla den arbetsgrupp som styrelsen tillsatt och som inför nästa styrelsemöte den 24 oktober kommer att ta ställning till om man tillstyrker eller avråder styrelsen till att föreslå regeringen att förnya Lena Nordholms anställning som rektor. Om styrelsens ställningstagande innebär ett förslag om förnyad anställning är förhoppningen att regeringen beslutar i frågan före årsskiftet.