Heldag för forskning och nytt engelskt namn

Medan det var premiär för ForskarFredag var det andra gången som högskolan anordnade HB-dagen. Rektor Lena Nordholm inledde programmet med att berätta om att Högskolan i Borås byter sitt internationella namn. Något som hon även gick ut med i en debattartikel i Borås Tidning samma dag.

– Vi talar ofta om internationell anpassning av högre utbildning och forskning. Varför då hålla fast vid indelningen mellan universitet och högskolor, som enbart skapar förvirring utomlands?

Kunskap och bildning i fokus

Annars var det kunskap och bildning som stod i fokus under HB-dagen. Bernt Gustafsson, professor vid Örebro universitet talade om kunskapens många former och deras plats i olika verksamheter. Han har skrivit flera böcker i ämnet bildning och den senaste heter ”Bildning i förvandling”.

– Diskussionen kring kunskap är en ganska ny. Det var först under 80-talet som man började tala om kunskap på ett nytt sätt.

Annars är det Platons grundideal från 400 f.Kr. som hittills varit det allenarådande, där kunskap likställs med det som man håller för sant. Bernt Gustafsson gav sin syn på kunskap och han manade till tvärvetenskapligt samarbete.

– Det är det mest fruktbara synsättet. Det praktiska och teori hör helt enkelt ihop.

När champagnen tagit slut…

De drygt hundra deltagarna fick också en presentation av aktuell forskning i Borås. Först ut var det framgångsrika gänget bakom smarta textilier. Pernilla Walkenström, adj.professor, Erik Bresky, tf. prefekt och professor Lars Hallnäs berättade om vad som händer nu efter miljonregnet.

– När jag kom till Textilhögskolan 2002 tyckte jag att det var mycket lek och experimenterande, men det visade sig vara en mycket spännande lek som genererade i en internationellt stark forskningsmiljö, avslöjade Erik Bresky.

Om 3-8 år beräknar man att de första smarta textilierna ska vara i produktion och genera tillväxt i regionen. Lars Hallnäs gav sin bild av hur forskare och företagen med respekt för varandras olikheter ska kunna samverka.

Avfall och traditionellt företagande i Sjuhärad

En annan forskare som fick berätta om sitt arbete var Mohammad Taherzadeh professor på Institutionen Ingenjörshögskolan. Även hans forskning har rönt stort medieintresse då han av sopor tagit fram ny energi.

Prorektor Björn Brorström, professor Anders Edström och fil.dr. Margareta Oudhuis avslutade med att presentera sitt forskningsprojekt kring företagande, tradition och förnyelse i Sjuhärad.

Du som missade deras föreläsning kan läsa deras nyutkomna rapport i ämnet. Det är nummer tre i högskolans skriftserie ”Vetenskap för profession”.

Här syns några av deltagarna under HB-dagen: Majjid Jaffari, Ingela Högberg och Kamran Rousta.