Lärorik resa

Besöket inleddes av rektor Lena Nordholm, som gav en kort presentation av Högskolan i Borås. Därefter tog forskare vid Textilhögskolan vid. KK-stiftelsens personal fick möjlighet att se de unika lokaler som studenterna håller till i. Besökarna var imponerade över att höra att Textilhögskolan har 800 helårsstudenter.

– Vi har en internationellt attraktiv struktur och vet att både Tyskland och USA är intresserade av ta efter vårt koncept, berättar Erik Bresky, prefekt vid Textilhögskolan.

Elin Engström i Modedesign 1 arbetar med sitt projekt ”Färg och form”.

Vartannat år genomför personal från KK-stiftelsen en lärresa i Sverige. Under några dagar reser man runt och titta på miljöer och verksamheter som man finansierar.

– Tanken är att vi ska lära oss mer om de projekt vi är med och sponsrar. Det är verkligen jättetrevligt, tycker Birgitta Nygren, ekonomihandläggare.

Bibliotekshögskolans professor Louise Limberg passade också på att välkomna representanterna från KK-stiftelsen. Hon berättade för dem om den verksamheten som bedrivs inom ramen för biblioteks- och informationsvetenskap.