Litteratur som livskunskap i fokus på Boråssymposium

Symposiet samlar litteraturvetare, biblioteksforskare, pedagoger, psykoterapeuter, teologer och medicinare för att initiera forskning på ett i Sverige eftersatt område: möjligheten att utnyttja litteratur för att bearbeta livsproblem och förstärka en känsla av personlig identitet och meningsfulla sammanhang.

Bakom symposiet som äger rum den 23-24 september står Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås tillsammans med Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.