Nya böcker i Knovel Library

Information om respektive titel.

Patty's Toxicology (5:e uppl.) Vol. 1-8

Den nya upplagan innehåller toxikologiska data om kemikalier inom industrin som kan vara riskabla att hantera. Böckerna har ett nytt upplägg och beskriver hur området toxikologi har utvecklats. Vidare ges information inom utvecklingen gällande arbetsplatsskador och om faror på arbetsplatser vid hantering av toxikologiska ämnen.

Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials (11:e uppl.) Vol. 1-3

Den elfte upplagan är en viktig, uppdaterad resurs för hygieniska aspekter inom industrin, säkerhetsarbete, hantering av nödsituationer, områdets lagstiftning och policyfrågor.

De nya titlarna i Knovel nås via startsidan, se ingången Söka information, välj Databaser, välj t ex Databaser A-Ö och klicka på "Knovel Library". För att titta i de nya böckerna kan man söka dem på respektive titel i Knovel Library: Patty's Toxicology eller Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials.