Pedagogiskt pris för nytänkande och utveckling

Högskolans pedagogiska pris utgörs av ett resestipendium på 20 000 kronor till en enskild person eller 40 000 kronor till ett lärar-/forskarlag. För att vara aktuell för priset ska personen/laget arbeta vid Högskolan i Borås och ha gjort framstående pedagogiska insatser inom grundutbildningen och/eller doktorsutbildningen.

Utmärkelsen delas ut i samband med den akademiska högtiden den 11 oktober. Senast den 1 oktober kl 08.00 ska din nominering ha inkommit till registrator@hb.se. Studenter behöver inte bifoga en motivering till sin nominering.

Mer information om priset och dess kriterier i pdf-filen nedan.