Samarbete mellan HB:s sjuksköterskestudenter och Alingsås kommun

På Kvarnbackens Rehabcentrum kommer äldre personer tränas för att kunna återvända hem igen efter skada eller sjukdom. Tanken är att människor i behov av rehabilitering ska få adekvat hjälp, stöd och träning på ett sätt som de inte kunnat få tidigare.

Det var för exakt fyra år sen som arbetet med rehabiliteringscentrumet började. AB Alingsåshem fick då i uppdrag att undersöka de ekonomiska villkoren för att bygga om Kvarnbackenskolan som då stod tomt. Centrumet var tänkt att ha 30 korttidsplatser samt behandlingsrum, träningslokaler, hjälpmedelslokaler och kontor. Likaså har tanken varit att kommunens samlade kompetens skulle flytta in under samma tak.

För en månad sen stod allt klart och vårdtagarna började flytta in. Igår hölls en officiell invigning i rehabiliteringscentrumets entréhall.