Aktuellt om ledarskap i förändring

Boken ”Att våga leda i förändring” tar upp konkreta fall där företagsledare från olika delar av arbetsmarknaden delar med sig utifrån sina perspektiv och erfarenheter av att förändra den egna verksamheten.

Handlar om mod

Tanken är att det samlande materialet ska leda till reflektion och uppmuntra ledare till att skapa förutsättningar för dialog och handlingskraft. Något som man skulle kunna tro är självklara förutsättningar för ett ledarskap, men Bertil Rolandsson anser att många ledare inte har kunnat omsätta i praktik än.
– Faktum är att många chefer inte har fattat grejen med förtroendet. Många reflekterar inte över de egna förutsättningarna och legitimiteten som ofta kan stå i konflikt med varandra.

– Delaktighet och prestigelöshet är två viktiga faktorer för att få till stånd ett förtroendefullt ledarskap. Det handlar om att våga delegera, att lyssna och tro på medarbetarnas förmågor och önskan om att få vara delaktiga och om kraften i det egna initiativtagandet, påpekar Margareta Oudhuis entusiastiskt. Man skulle kunna säga att det handlar om mod, fortsätter hon.

Ingen sockerkaka

Egentligen är det inte så konstigt, förklarar Bertil Rolandsson vidare, med tanke på att det inte finns några fasta facit att tillgå. Ledarskapets roll är att få det att fungera, men hur, det får var och en klura ut. Trots att boken på ett konkret sätt illustrerar fall för förtroendebyggande och organisationsförändringar, värjer han sig emot att kalla den för en handbok.
– Hittar du en bok med ambitionen eller formuleringen ”så får du förtroende i ledarskap” ska du slänga den direkt. Det finns inga recept, det är ingen sockerkaka du bakar.

Förtroende som metod

Istället handlar det om att reflektera, över sin egen roll som ledare men också andras roll i sammanhanget. Både han och kollegan Margareta Oudhuis har själva reflekterat över sin vetenskapliga roll i denna ”kunskapsproduktion” innehållande många praktiska moment. När de började arbeta med boken 2005 var ambitionen att definiera ledningsverksamhet och då var begreppet hållbart arbetsliv på tapeten.
– Men vi insåg snart att det var ett trendbegrepp som dessutom hade en politisk dimension. Förtroende var ett uttryck som passade mycket bättre på det vi egentligen syftade på.

Under arbetet med ”Att våga leda i förändring” märkte de att förtroendet växte fram mellan de olika medverkande och redaktörerna.
– Man skulle kunna säga att vi använde förtroende som metod, säger Bertil Rolandsson och ler.

”Förstå din chef”

Förtroendefrågor blir av särskilt intresse under kriser. Det är kanske också därför som denna bok om förtroendefullt ledarskap blivit omtalad innan den ens blivit färdigpublicerad. Den vänder sig i första hand till dem som arbetar med att leda och förändra organisationer och är lämpad för utbildningar inom ledarskap och management.
– Men den är även till för dem som vill förstå sin chefs position och de utmaningar som möter ledarskap, tillägger Bertil Rolandsson.