Bakom siffrorna i anmälningsstatistiken

Som högskolan redan i förra veckan kunde presentera har antalet högskolesökande i hela landet ökat med 11 procent. Totalt antal sökande till utbildningar både på grund- och avancerad nivå har för Högskolan i Borås del ökat med nästan en tredjedel. Bakom ökningen tros ligga bl.a. storleken på årets gymnasiekull, det allmänna konjunkturläget och Högskolan i Borås utbildningsutbud.

”Sjuksköterskor, ekonomer och fastighetsmäklare”

Den mest sökta utbildningen med störst antal sökande är sjuksköterskeutbildningen, tätt följd av civilekonomutbildningen, fastighetsmäklarutbildningen och Event Management, bara för att nämna några. (För ”tio i topp” se nedan.)
Magisterutbildningen i Fashion management med inriktning modemarknadsföring är den magisterutbildning som fått flest antal sökande. Bland de mest sökta masterutbildningarna å andra sidan, finns masterutbildning: digitala tjänster – kultur, information och kommunikation samt också masterutbildning i pedagogiskt arbete.

Mest motiverade att studera i Borås

Masterutbildningen i pedagogiskt arbete, som också är ett helt nytt program, inte bara har fått ett stort antal sökande, den har dessutom fått en stor andel (hela 65%) förstahandsökande. Något som också visar på intresset att studera utbildningen just på Högskolan i Borås. Jörgen Dimenäs är programansvarig för masterutbildningen i pedagogiskt arbete
– Jag tror att många som söker sig till utbildningen förstår att den till stora delar öppnar för möjligheter att integrera profession med akademi och att den är öppen för olika lärarkategorier. I det här fallet är det fråga om en av de mest kvalificerade lärarfortbildningarna som finns och som kan leda till nya karriärvägar men också forskning. Med denna inriktning är vi unika i Västsverige.

IDA, THS och IH lockar särskilt

På utbildningarna på grundnivå är andelen förstahandssökande störst på utbildningar som textilekonom samt högskoletekniker i energi och processteknik, följt av webbredaktör på distans och bibliotekarie. På utbildningarna på avancerad nivå är andelen förstahandssökande störst på påbyggnader som kandidatutbildning i företagsekonomi, följt av kandidatutbildning i informatik.

10 i topp (flest antal sökande):

  1. Sjuksköterskeutbildning
  2. Civilekonomutbildning
  3. Fastighetsmäklarutbildning
  4. Event Management
  5. Butikschef med inriktning mot textil och mode
  6. Lärare för Förskola och Förskoleklass – grunden till lärande
  7. Textilekonomutbildningen
  8. Bibliotekarie
  9. Webbredaktör
  10. Textil produkt.utv. med entreprenörs- och affärsinriktning