Erfarenhetsutbyte i Borås

Under två dagar gästade 19 avdelnings- och utbildningschefer från Stockholm Högskolan i Borås. 

Besöket inleddes med lunch och en rundtur i biblioteket samtidigt som uppvisningen No Catwalk ägde rum. Flera av gästerna fascinerades av modellerna som långsamt skred fram mellan bokhyllorna.

 

 

 

 

 

 

 Annika Åkerblom, förvaltningschef och Anna Stolarska, ekonomichef/controller, båda på Danshögskolan, känner till Borås och högskolan sedan tidigare.

– Jag vet att Bibliotekshögskolan finns i Borås och att ni har forskarutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap, säger Annika Åkerblom.

– Staden har en textil anknytning och här finns även Textilhögskolan, tillägger Anna Stolarska.

 

 – Vi konstnärliga högskolor har ett nätverk i Stockholm, förklarar Ingemar Herdenberg, personalansvarig på Danshögskolan.

– Högskolan i Borås tydliga profilering mot professionen var en anledning till att vi valde att göra ett besök i Borås.

 

 

 

 

 Jan Ohlsson, förvaltningschef vid Dramatiska Institutet, menar på att det är betydelsefullt att besöka andra organisationer.

– Man lär sig alltid någon mer än man tror och får ett annat perspektiv, det tycker jag är viktigt. Här i Borås har ni både konstnärliga utbildningar samt professionsutbildningar, vilket gör det till ett bra lärosäte att besöka.

 

 

 

 – Det är jättespännande att få komma ut och se hur andra högskolor arbetar och att utbyta erfarenheter med varandra, tycker Caroline Nordström, informationsansvarig på Danshögskolan.

 

 

 

 

 

 

Efter visningen i biblioteket fick besökarna bland annat träffa rektor Lena Nordholm, prorektor Björn Brorström och vicerektor Jörgen Tholin. Kvällen avslutades med middag i väveriet på Textilhögskolan samt ett kåseri av Marcus Bergman, universitetsadjunkt och forskare. På programmet stod även en rundvandring på Textilhögskolan och ett möte med prefekt Erik Bresky.