Gotland nästa för Tholin?

I augusti i år skulle Jörgen Tholins vicerektorat vid Högskolan i Borås ha förlängts med ytterligare två år, men i december förra året meddelade Tholin att han inte kommer att sitta kvar ytterligare en period. Under våren har han tänkt mycket på vad han ville göra istället.
– Givetvis har jag funderat på möjligheten att återvända till lärarutbildningen, men samtidigt vore det också spännande att prova på något nytt, säger Tholin som berättar att han under våren har fått flera erbjudanden om tjänster från olika lärosäten.

Intressant profilering

Men det erbjudande han fick från Högskolan på Gotland i mars var det som var mest intressant.
– Jag har varit vicerektor i fem år och har funderat på om det inte vore spännande att ta steget att bli rektor. Gotland har en tydlig profil och funderar liksom Borås mycket på vad akademisk utbildning kan vara och hur den kan se ut. Som jag ser det är det Borås och Gotland som stått ut i det svenska högskolelandskapet med sina respektive profiler, och det är intressant, säger Tholin.

Tillbaka till humaniora

Gotlands modell för utbildning, Liberal Education (som bland annat innebär att studenten ges mer makt över sin egen utbildning samt fokus på kultur), ligger nära Tholins kompetens- och intresseområde.
– Jag är själv humanist som har blivit samhällsvetare i och med mitt avhandlingsarbete, så Liberal Education ligger nära det jag har arbetat med de senaste åren.

Vad kan du bidra med till Högskolan på Gotland?
– Jag tror att mycket av den kompetens jag har byggt upp vad gäller utveckling av grundutbildning vid Högskolan i Borås kan komma till stor nytta, liksom mina erfarenheter av profileringsarbete, rekryteringsarbete och samverkansfrågor inom ramen för grundutbildning.

Fördel Tholin

Det är framför allt fyra kriterier som varit avgörande i rekryteringsprocessen av en ny rektor till Högskolan på Gotland enligt Hans Svensson, utbildningschef vid Högskolan på Gotland samt rekryteringsgruppens sekreterare.
Den nya rektorn ska vara lektors- eller professorsbehörig och besitta god pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt  ha gedigna erfarenheter, minst fem år, av chefs- och ledarskap i akademisk miljö, berättar Hans Svensson.
– Till det viktigare hör också, vilket är på gränsen till ett krav, att kandidaten sympatiserar med den nya utbildningsmodell vi valt, det vill säga Liberal Education. Vidare har vi haft som krav att rektor ska finnas på plats från måndag till fredag.

Hur väl stämmer Jörgen Tholin mot dessa kriterier och krav?
– Rekryteringsgruppens bedömning är att han svarar mycket väl mot alla dessa punkter. I slutkonkurrensen är han överlägsen de andra kandidaterna, särskilt vad gäller ledarskapet. Rekryteringsgruppen har också valt att föra fram enbart en kandidat till hörandeförsamlingen på torsdag, eftersom vi bedömer att han har ett sådant försteg gentemot de andra kandidaterna.

Regeringen har sista ordet

Under hörandeprocessen har personal och lärare samt ett urval studenter vid Högskolan på Gotland möjlighet att ställa frågor och yttra sina åsikter till rekryteringsgruppen.
– Det handlar inte om någon omröstning men självklart ska rekryteringsgruppen ta hänsyn till hörandeförsamlingens åsikter. Rekryteringsgruppen ska sedan föreslå en kandidat till styrelsen och sedan förordar styrelsen i sin tur högskolans val av rektor till regeringen som slutligen beslutar om tillsättningen, beskriver Hans Svensson tillsättningsprocessen.

Det är med andra ord inte helt klart ännu att det blir Jörgen Tholin som blir Högskolan på Gotlands nye rektor. Till sist är det regeringen som beslutar vem det blir.
Högskolan på Gotlands nye rektor tillträder dock förhoppningsvis från och med 1 augusti.

Fakta om Liberal Education

Liberal Education är en internationell utbildningstradition med mer än hundraåriga anor som praktiseras i USA och Europa. Framför allt innebär Liberal Education en fördjupad kontakt mellan studenter och lärare i form av fler lärarledda undervisningstimmar och mer individull handledning. Men det handlar också om att ge studenterna makten över sin utbildning genom att de själva får välja inriktning under utbildningens gång. Kontakter med samhället runt lärosätet är också mycket viktiga och kultur i olika former har en framträdande roll.