Hallå där…

Lely Lusmilasari är 32 år och arbetar som chef och lektor på School of Nursing Faculty of Medicine på Gadjah Mada University i Indonesien. Detta universitet är det äldsta och största i landet med omkring 55 000 studenter. School of Nursing Faculty of Medicine som är en institution på Gadjah Mada University hade vecka 16 ett lärarutbyte med VHB på Högskolan i Borås. Samarbetet är en del av Linneaus-Palme International Program – ett internationellt program som drivs av svenska staten.

Vad går ditt besök ut på?
– Jag tar del av kurser och tittar på lärarprocessen här i Sverige. Sjuksköterskeutbildningen i Borås är tre år, medan motsvarigheten på vårt universitet är fem år. Vi försöker sammanväva utbildningarna så att studenterna får samma kompetens under utlandsstudien, säger Lely Lusmilasari.
– Kultur är en viktig del i sjuksköterskearbetet. Patienten bör tas om hand beroende på vilken kultur denne har. Vi har en kulturkurs hos oss som tittar på kulturskillnader, policy, servicesystem och adoptering av kulturer. Vi försöker adoptera och modifiera denna på Högskolan i Borås sjuksköterskeutbildning. Vi vill att studenterna ska få ett globalt perspektiv på sjukvård genom utbytet, både teoretiskt och praktiskt. Vi tror att kunskap om kultur kan förbättra hälsovården i samhället, menar Lely Lusmilasari.

Vad ger besöket?
– Utbytet ger mycket för båda institutionerna. En utveckling av schemaläggning för utbytesstudenterna från de olika länderna kan förbättra de anställdas arbets- och tankesätt. Studenterna kan få globala perspektiv i sina framtida arbeten och lära sig att handskas med patienter på annorlunda sätt än vad läkare och sjuksköterskor gör idag, menar Lely Lusimilasari.

Har du varit i Sverige förut?
– Nej, det är min första gång! Det är intressant att vara här. Svenskar är väldigt trevliga. Jag har varit i många asiatiska länder och jag kan se en stor skillnad. Jag är nyfiken på systemet, inte bara på högskolan men på alla allmänna faciliteter, till exempel bussar. I Sverige finns ju en busschaufför som kör, tar betalt och packar större resväskor om så behövs. I Indonesien gör tre personer samma jobb: en som kör, en som samlar pengar och en som marknadsför bussen, säger Lely Lusimilasari skrattandes.