Högre utbildning lockar fler män

Över 300 000 personer har sökt utbildning vid landets universitet och högskolor till hösten 2009 visar antagningssiffrorna som VHS har sammanställt. De manliga sökande har ökat med 23 %, en ökning med 12 % från förra året.

Trots ökningen är det fortfarande fler kvinnliga sökande än män. Enligt siffrorna från VHS rör det sig om 62 % kvinnor mot 38 % män.