Högskolan i Borås kritiska till utredning av ny lärarutbildning

– Det är oerhört besvärande att de vill förkorta en utbildning för dem som ansvarar för barnens första tid i livet. Vad jag vill minnas, har en akademisk professionsutbildning aldrig kortats ner så här kraftigt tidigare. I synnerhet inte så snabbt efter att den förlängts, säger Jörgen Tholin, vice rektor och ansvarig för grundutbildning.
– De estetiska ämnen, som bild och musik, är väldigt viktigt för barnen och utredningen menar att förskollärarna enbart ska läsa 7.5 högskolepoäng estetik.

Högskolan i Borås ifrågasätter också utredningens vetenskapliga trovärdighet.
– Arbetet bakom utredningen är inte ordentligt gjort. En stor del baseras på gammal forskning som också är ganska smal, säger Dennis Beach, professor vid Institutionen för pedagogik (PED) samt ordförande i Lärarutbildningsnämnden. 

Styrd utredning

Ett annat problem är också att utbildningsdepartementet redan från början hade satt ramarna för utredningen.
– Det har funnits alldeles för dåligt med utrymme eftersom det varit så snäva direktiv, säger Jörgen Tholin och får medhåll av Dennis Beach:

– Jag har nog aldrig sett ett sådant styrt utredningsuppdrag någonsin.

Gruppen som skrivit remissvaret består av representanter från institutionsledningen, däribland professionsrepresentanten Jörgen Frostlund rektor i Ulricehamn och disputerad i pedagogiskt arbete samt studenter.
– Vi är alla överens om den skarpa kritiken i remissvaret. Det var snarare svårt att begränsa oss, konstaterar Jörgen Tholin.

Kritik från andra håll

Trots att många andra lärosäten också kritiserar utredningen återstår det nu att se om förslaget går igenom.
– Jag hoppas i den bästa av världar, att de drar tillbaka utredningen, för att förutsättningslöst utreda lärarutbildningen på nytt, säger Jörgen Tholin

– Om utredningen genomförs, så är min uppfattning att de innebär en kraftig tillbakagång för lärarutbildningens utveckling, säger Dennis Beach avslutningsvis.