Högskolan nu medlem i Europeiskt samarbetsorgan

EUA är ett välrenommerat samarbetsorgan för högskolor och universitet i Europa. Totalt har man runt 1000 medlemmar i 46 länder. Ett tjugotal svenska lärosäten är medlemmar i EUA.

– I dagsläget är det 22 svenska lärosäten som har individuellt fullvärdigt medlemskap. Vi är den första högskolan i Sverige utan vetenskapsområde som blivit medlem, vilket ger oss legitimitet att kalla oss University of Borås, förklarar Lena Nordholm.

Syftet med organisationen är att harmonisera systemen för högre utbildning och forskning i Europa, bland annat genom Bolognaprocessen. I varje medlemsstat inom Bologna är National Rectors' Conference en kollektiv medlem, vilket innebär att även SUHF, Sveriges universitets och högskoleförbund, är med i föreningen.

Broney Skogström fick i uppdrag av rektor och högskolans styrelse att ta fram ansökningshandlingar tillsammans med ett rekommendationsbrev från SUHF.

– EUA är ett europeiskt nätverk inom högre studier och med tanke på hur många svenska och europeiska lärosäten som deltar i samarbetet stärker medlemskapet vår position även på det nationella planet, men framför allt ger det oss större möjligheter att vara med och påverka den europeiska utbildningspolitiken, säger Broney Skogström.

Internationell nivå

Drygt en månad tog ansökningsförfarandet innan högskolan fick det glädjande beskedet att man numera ingår i organisationen.

– Det här är ett erkännande av vår verksamhet på internationell nivå eftersom det finns ett antal kriterier som man måste uppfylla, konstaterar Broney Skogström.

Högskolan är en s.k. Full member. Det innebär att högskolan aktivt driver Bolognaprocessen och utbildar på grundnivå samt avancerad nivå.

– Dessutom utbildar vi på forskarnivå i samarbete med andra lärosäten, men vi är i färd att söka egna rättigheter för forskarutbildning, fyller Broney Skogström i.

Logotyp kan användas

Rent konkret betyder medlemskapet att det blir lättare för lärare och forskare att knyta internationella nätverk och kontakter samt delta i konferenser.

– EUA ger en samlad syn på universitetsstudier i Europa och vårt medlemskap gör en tydlig markering att vi följer de riktlinjer som gäller inom det europeiska utbildningsområdet och arbetar aktivt med gemensamma frågor, fortsätter Broney Skogström.

Från och med nu kan högskolan också använda sig av organisationens logotyp som en slags kvalitetsstämpel i olika sammanhang.

Fakta:

European University Association (EUA) är ett samarbetsorgan för högskolor och universitet inom . Organisationen bildades år 2001 genom ett samgående mellan Association of European Universities och Confederation of European Union Rectors' Conference.

EUA representerar och stödjer utbildning och forskning i alla 46 europeiska länder som ingår i Bolognasamarbete.

Argument för att vara med i EUA:

- driver Bolognaprocessen
- syftar till att öka samarbete mellan europeiska universiteten och placera dem i världskontext
- medverkar i framtagande av framtida strategier för och bestämmer framtida utvecklingstrender inom europeiska högre studier
- kartlägger och sammanfattar rapporter om Bolognaprocessens utveckling vid alla europeiska lärosäten i deltagarländer - TRENDS-serie
- lyfter fram arbetslivsanknytning och profilering av lärosäten
- kommunicerar forskning och forskarutbildningar genom sitt forskarråd (EUA Council for Doctoral Education)
- kvalitetssäkrar utbildningar (ENQA)

För mer information om EUA och vilka som ingår i organisatione se här.

I det senaste nyhetsbrevet från EUA nämndes högskolans medlemskap.