Nytt textilt materialbibliotek tar form

Industrin har under en längre tid haft en uttalad förväntning på Textilhögskolan att de ska stå bakom ett materialbibliotek. Nu blir deras förhoppningar infriade. Just materialbibliotek är ett ganska nytt fenomen, men det finns ett antal i världen. Det mest kända och framgångsrika är Material ConneXion med huvudsäte i New York. Biblioteket med materialprover och ett galleri är öppet för allmänheten. Finansieringen sker både från producenterna och konsumenterna. Textilhögskolans Stig Nilsson som gjort en gedigen inventering av vad som finns menar att det är dumdristigt att starta ett helt nytt bibliotekssystem.

– Vår ambition är att samarbeta med andra materialbibliotek. Sannolikt kommer vi att bygga vidare på det system som Material Works har och som har säte i Frankfurt och Berlin.

Han visar upp en box med materialprover från företaget och drar fram ett av informationsbladen för att visa hur systemet fungerar. Här står faktauppgifter om den specifika textilen som exempelvis egenskaper, varukonstruktioner, kända tillämpningar och företagsuppgifter samt en provbit som är enkel att plocka ut.

– Att få tumma och känna på materialet är A och O i ett materialbibliotek. Man ska kunna lägga ut provbitarna för att kunna inspireras, förklarar han.

Rätt tidpunkt

Tänkta användare är designers, arkitekter, ingenjörer, projektledare och konstnärer. Just ett materialbibliotek skulle kunna bli en ny mötesplats där man kombinerar bibliotek, galleri, workshop, kurser och konferenser i et kreativitetsbejakande miljö.

– Närheten för våra studenter att söka i det tänkta materialbiblioteket är också viktigt, tillägger Stig Nilsson.

En viktig komponent till att Textilhögskolan bestämt sig för att starta materialbiblioteket nu är att tekniken finns för en digital registrering och exponering, dessutom är behovet stort vad gäller materialprover på smarta textilier.

Som kund till ett materialbibliotek kan man prenumerera på materialboxar, men det ska också vara enkelt att söka efter materialen digitalt.

– Via Karin Süld på Bibliotek & läranderesurser håller vi på att ta fram en lösning, säger Stig Nilsson.

Han berättar vidare att jämfört med andra materialbibliotek som exempelvis det som Konstfack har, kommer Textilhögskolans enbart att fokusera på textilier.

– Via samarbete med dem så kan vi öppna en filial för textila material hos dem liksom på Kvarnen som är en kommersiellt materialbibliotek i Göteborg.

En lokal för Textilhögskolans materialbiblioteket är redan fastställd. Strax intill entrén på Fabriksgatan, i Swereras gamla lokaler. Här finns ett laboratorium, kontor och större lokal för exponering. Organiseringen av och ansvaret för projektet ligger hos Smart Textiles-labbet Prototype Factory. En budget har lagts och en kanslist ska anställas. Till hösten beräknas det nya materialbiblioteket vara klart för invigning.