Rummet tar plats i nordisk konferens

De fyra Boråsforskarna är Maria Henricson, Susanne Knutsson, Sepideh Olausson och Berit Lindahl. Samtliga är medlemmar i NOFI, ett nordiskt nätverk för nordiska forskare inom intensivvård. Precis som efter högskolans standardmall för professionsinriktad forskning förankrar de alla sin forskning i den kliniska verksamheten. Maria Henricsson använder sig av taktil beröring. Susanne Knutsson och Berit Lindahl är alldeles i starten på ett nytt forskningsprojekt där ett rum på en intensivvårdsavdelning inreds efter feng shui. Sepideh Olausson som är i inledningsfasen på sin avhandling kommer bland annat att intervjua patienter som får berätta om sina upplevelser av intensivvårdsrummet för att identifiera vad som är positivt och negativt. Samtliga projekt ingår i ett paraplysamarbete mellan Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås och Göteborgs universitet.

– En intensivvårdavdelning är en märkligt tekniktät verksamhet och det kan skapa ohälsa. Vi vill med våra studier se hur rummet påverkar patienten och vad vi kan göra för att helt enkelt skapa en bättre miljö för patienten och deras anhöriga, förklarar Berit Lindahl.

För att visa medlemmarna en svensk intensivvårdsavdelning ingår ett studiebesök på Borås lasarett.

– Vi har alla arbetat på intensivvårdsavdelningen och vill passa på att visa hur den ser ut.

Professionsanknytning

Program för Boråsträffen har tre teman; närstående, brännskador och pedagogik. Aktuell forskning i dessa tre ämnen kommer att presenteras. För att belysa det nordiska bjuds alltid en föreläsare från varje deltagarland. Bland de svenska föreläsarna märks Susanne Knutsson som kommer att tala om barns erfarenheter när en närstående vårdas på en intensivvårdsavdelning. Mellan 40-60 personer beräknas delta i träffen i Borås bland. För att knyta an professionen har handledare från intensivvårdsavdelningar i regionen bjudits in liksom studenter vid intensivvårdsprogrammet på VHB.

 
NOFI står för Nordiskt nätverk för omvårdnadsforskare inom intensivvård och startade 2004. Idag har man runt 100 medlemmar. Genom att använda webbplatsen skapar medlemmarna i Sverige, Danmark och Norge nätverk och en informationsplats för aktuell omvårdnadsforskning inom intensivvård i Norden. För mer information se här.