Sveriges första psykiatriska utbildningsvårdavdelning

Den psykiatriska utbildningsvårdavdelningen har utvecklats i samarbete mellan vuxenpsykiatrisk klinik 2 på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och Högskolan i Borås. Syftet är att förstärka den kliniska utbildningen för blivande sjuksköterskor.
– Det har funnits utbildningsvårdavdelningar inom andra områden länge på SÄS, men det är först nu som vi har känt att vi har kunnat utöka verksamheten, säger Ingrid Rosengren, studierektor på SÄS.

Utbildningsvårdavdelningen kommer att finnas på tre avdelningar och ha plats för 24 studenter som kommer att ha både teoretisk och praktisk utbildning. Patienten kommer att vara utgångspunkt för vårdandet och lärandet.
– Detta är unikt att teorin integreras i det praktiska arbetet med patienter. En universitetsadjunkt är kopplad till utbildningsvårdavdelningen och studenterna kommer att läsa kurser på plats, säger Ingrid Rosengren.