Borås villigt att öka antalet utbildningsplatser ytterligare

– Vi tar redan i år hela vårt anslagssparande i anspråk, förklarar Björn Brorström. Med det menas att högskolan överpresterar och utbildar fler än man får medel till.

– Det är väldigt viktigt att vi får fler utbildningsplatser och det gärna så fort som möjligt. Vi har på flera sätt visat att vi är värda och klarar av fler studenter. Borås är ett attraktivt lärosäte med högt söktryck, konstaterar Björn Brorström och fortsätter:

– Mycket går vår väg just nu.

Nyligen fick Högskolan i Borås de eftertraktade civilekonomrättigheterna och blev dessutom samordnare för ett EU-projekt mot Sydostasien och lärosäten i Europa vilket kommer att innebära ett omfattande internationell utbyte.

Lyckad västsvensk satsning

I våras var Borås ett av lärosätena som via den Västsvenska satsningen fick ytterligare 200 utbildningsplatser, platser som man fyllde genast.

– Vi är beredda och klarar av att utöka ytterligare!

Högskolan i Borås just det alternativ Björklund efterfrågar

Björn Brorström menar att Högskolan i Borås är just ett sådant akademiskt alternativ som Jan Björklund efterfrågar i sitt tal på Marstrand.

– Vi kopplar på ett naturligt sätt en akademisk utbildning till verkligheten med vårt professionskoncept i partnerskap med näringsliv och offentlig verksamhet.  Hos oss får man en bra yrkesutbildning parat med en akademisk examen. Det handlar om utbildningar som är attraktiva på arbetsmarknaden och som ger jobb.

– Jan Björklund tar upp exempel från Danmark och Tyskland där man via lärlingssystemet på en arbetsplats oftast får en fast anställning på företaget. Vi har ambitionen att bland annat förse våra studenter med ett nätverk, som när de lämnar högskolan ger dem 4-5 viktiga namn i deras CV, ger Björn Brorström som ett exempel.

– Vi tar vårt ansvar och kan ta fem procent av de tänkta utbildningsplatserna och det handlar sannerligen inte om ”flum”utbildningar, avslutar Björn Brorström med hänvisning till Jan Björklunds fråga om skolan ska bli mer kunskapsinriktad eller om vi ska återgå till flumtänkande.