IRWI - ny databas om forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap

IRWI (Information Research Watch International) rapporterar ny, pågående och publicerad forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap med närliggande ämnesområden från hela världen.

Innehållet är sammanställt utifrån uppgifter som lämnats av forskarna själva. Databasen ger tillgång till information om aktuell forskning innan den förekommer i den publicerade litteraturen, med uppgifter om forskningsanslag och finansiering, varaktighet, status för projektet och forskaren kontaktinformation. Databasen innehåller drygt 10.000 poster från mer än 70 länder och sträcker sig över 20 år tillbaka i tiden. 

IRWI uppdateras varje månad och använder LISA thesaurus för indexeringen av informationen.

Prova gärna IRWI.