Ny webbplats för FoU Sjuhärad Välfärd

Arbetet med att omarbeta ÄVS webbplats har pågått sedan i höstas. En referensgrupp där representanter från olika verksamheter inom bl. a. Borås Stad, Svenljunga kommun, Marks kommun, Primärvårdens FoU-enhet, REKO/SÄS, ÄVS och Högskolan i Borås har fått tycka till om innehållet.

FoUS nya webbplats är en s.k. subwebb till Högskolan i Borås webbplats och har byggts inom ramen för Högskolans webbportalsystem. Det är Innovation Lab - som är det företag som byggt Högskolans webbplats – som har ansvarat för den tekniska lösningen. Utseende/layout har arbetas fram i samarbete med Mecka Reklambyrå och Högskolans informationsavdelning.

I den nya strukturen finns både ”gammalt” innehåll – som direkt förts över från den gamla webbplatsen och en del nya inslag, bl. a. rubriken Kompetensutveckling där FoUS arbete kring kompetensutvecklingsinsatser beskrivs och exemplifieras. Även rubriken Arbetsverktyg är ny – där matnyttigt material från olika projekt och verksamheter under åren presenteras. Andra nyheter på nya webben är en förteckning över alla medarbetare och en möjlighet att anmäla sig direkt via webben till aktiviteter (via kalendariet).

Merparten av webbplatsens innehåll är klart men fortfarande finns sidor som är under uppdatering. Vi ber om överseende med detta.

Nya webben finns nu att nå via de nya adresserna http://www.fousjuharadvalfard.se eller http://www.fous.se

Den gamla webbadressen http://www.aldrevast.hb.se finns kvar till årsskiftet men leder direkt till den nya webben.