Nytt nummer av Svensk Biblioteksforskning

Innehåll i aktuellt nummer:

Raoul J. Granqvists välillustrerade och intressanta artikel är baserad på en undersökning på världsåskådningar som kommer till uttryck genom samlingen i ett finskt bibliotek, Läsesällskapet i Gamlakarleby, ochsom var aktiv under ryskt styre i perioden 1800 till ca. 1870.

I sin artikel om informationskompetens Ola Pilerot analyserar de sätt som studenter från två olika discipliner använder information genom att jämföra de bibliografiska referenserna i uppsatser skrivna av design ingenjörstudenter och sjuksköterskestudenter. Studien leder till en diskussion om hur användarundervisning kan utvecklas genom att ta hänsyn till disciplinära karaktäristika redan i planering av användarutbildningar.

Catarina Eriksson och Angela Zetterlund gör en översikt av bibliotekssektorn som de kallar ”svensk biblioteksgeografi”. Den inkluderar beskrivningar av institutionerna, organisatoriska aspekter, huvudaktörerna och relationerna dessemellan.

Numret avslutas med Skans Kersti Nilssons recension av en doktorsavhandling, Kvinner, lesning og fascinasjon: ”Bestselgere” i bibliotek og kiosk (Pax forlag, 2007) av Cecilie Naper från Avdelning för Journalistikk, Bibliotek-og Informasjonsfag vid Høgskolen i Oslo. Avhandlingen tar sin utgångpunkt i Janice Radways klassiska studie om kvinnors läsning av romantiklitteratur, Reading the romance (1984).