Patagonias grundare väljer Borås för första Sverigebesöket

”The Sustainability of our present Future” står i fokus under denna konferens för industri, näringsliv, beslutsfattare, designers och forskare. Det är andra gången som toppmötet arrangeras och man hoppas återupprepa succén från 2006. Ämnet hållbarhet är en hjärtefråga för Yvon Chouinard vars företag anses vara ett av de mest miljömedvetna företagen i världen inom sin bransch. Han är en inspirerande äventyrare, föregångare och mästare vad gäller miljö och socialt ansvar. Vid sitt första besök i Sverige kommer han att berätta om sin kärlek till naturen och miljöaktivism t.ex. ”1% för Planet” (onepercentfortheplanet.org). Han kommer att diskutera visioner, engagemang och hur de lyckas integrera Patagonias ideal i konstruktionslösningar, produktkvalitet och ledningsfilosofi.

(Aesth)etiska designade produkter

Simonetta Carbonaro, professor i Design Management och Humanistic Marceting vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås, är initiativtagare till konferensen. Hennes ambition är att få makthavare inom politik och näringsliv att förstå att design är makt. I sin föreläsning sätter hon kunden i fokus och talar om de nya konsumenternas efterfråga på äkthet, öppenhet och ansvar. Hennes egen forskning är baserad inom området konsumentbeteende och framtidens konsumentkultur.

Framtida utmaningar

På eftermiddagen kommer Jill Dumain ansvarig för miljöanalyser vid Patagonia, och dessutom ordförande för Organic Exchange, att utifrån vad som kommit fram under den första delen av konferensen diskutera de utmaningar och metoder som är bäst lämpade för att minska trycket på miljön i hela värdekedjan.

Peter Waeber, VD och uppfinnare av blueSign ®-teknik, kommer att presentera sitt verktyg som nu finns till förfogande för hela textilindustrin för att bedöma och kontrollera kvaliteten och säkerheten hos slutprodukterna utifrån en noggrann analys av varje del värdekedjan.

Moderator för hela konferensdagen och de två paneldiskussionerna är Christian Votava, strateg på REALISE. I panelen finns bland annat Josephine Rydberger-Dumont, tidigare VD på IKEA of Sweden och Tamara Albu, chef för modevetenskap vid Parsons, The New School of Design.

Efterföljande workshop

En workshop kommer att hållas dagen efter konferensen för specialinbjudna representanter från näringslivet och paneldeltagare. Här får de möjlighet att arbeta tillsammans med masterstudenter och forskare.

Konferensen är avgiftsfri, men eftersom antalet platser är begränsat måste du anmäla dig. Detta görs på den officiella webbplatsen.