Premiär i Borås för sfi på högskolan

– Vi har velat anpassa studiemiljön så nära den miljö de nyanlända är vana vid. Det berättar Dick Qvarnström, som är chef för Borås Stads Introduktionscenter. Dick förklarar vidare att denna utgångspunkt har varit ledstjärnan som hela idén bygger på. Vår tro är att inlärningskurvan blir brantare och den tid det tar att bli självförsörjande blir kortare.

Den nya sfi-utbildningen är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, den kommunala Vuxenutbildningen och Introduktionscenter. Undervisningen bedrivs i högskolans lokaler med sfi-lärare från Vuxenutbildningen. Genom detta samarbete är satsningen unik.

– Vi på Högskolan i Borås är glada över det fördjupade samarbetet med den kommunala Vuxenutbildningen och Introduktionscenter. Det kommer att korta vägen och bilda en helhet för akademikerna, som sedan vid behov har möjlighet att valideras in på InvandrarAkademiens verksamhet för vidare kompletteringar, säger Annika Malm, som är ansvarig utbildningsstrateg för breddat deltagande på högskolan.

Undervisningen omfattar både svenska språket och samhällsinformation, pågår 24 timmar i veckan och kommer att drivas i en snabbare takt än sfi normalt gör.

– Den här gruppen består av studiemotiverade studenter som är vana vid att läsa i ett högt tempo, säger Margareta Grolander, rektor vid Vuxenutbildningen.

Flera kommuner har varit intresserade och bland eleverna finns även flyktingar från mottagningarna i Mark, Svenljunga, Herrljunga och Vårgårda. Ursprungsländer för studenterna är bl. a. Irak, Somalia och Eritrea, men även andra länder finns representerade.