Ytterligare 200 platser till högskolan

Det är en tillfällig satsning som regeringen gör. Två miljarder kronor fördelas på nya utbildningsplatser vid 23 högskolor och universitet runt om i landet. Satsningen görs under 2010 och 2011.

Redan i våras fick Borås 200 nya utbildningsplatser i den Västsvenska satsningen och nu blir det alltså ytterligare 200 platser.

– Dessa 200 platser kommer att utnyttjas för utbildningar som är efterfrågade av arbetsmarknaden, förklarar Björn Brorström.

Läs hela pressmeddelandet.