Allt fler studenter väljer Högskolan i Borås

Högskolan i Borås är en allt populärare högskola att studera på. Vårterminen 2008 antogs 2016 individer till kurser och program, nu är den siffran 2997.

Även antalet anmälningar har alltså ökat, men det är fortfarande samma utbildningar som tidigare som lockar studenter till sig.
– Sjuksköterskeprogrammet är populärast, där har vi 1000 reserver, säger Ulrika Bernlo.

Antagningsbeskeden kom i början av december och den som har blivit antagen måste tacka ja till sin plats senast 21 december, annars går platsen till någon annan.

Det finns fortfarande kurser att söka på Högskolan i Borås, framförallt inom informatik. Man anmäler sig via studera.nu.