Borås Stad går in i lokaldebatt vill ha textilt kluster

Att Simonsland är det förslag som både staden och högskolan vinner på gick Borås Stad ut med i medierna redan dagen före högskolans styrelsemöte. Vid en presskonferens presenterade politiker, stadsbyggnadschefen och kulturchefen ett nytt textilt kluster på Simonsland med Textillhögskolan som viktigt nav tillsammans med andra aktörer som Textilmuseet, Espira, Proteko och MarketPlace. På så sätt skulle Borås få ett centrum för utbildning, forskning, handel, mode och museum. Samtidigt som Borås får en ny stadsdel som förenar stadskärnan med Knalleland.

– Vi måste ta den här chansen. Det vore dumt att försitta den möjligheten nu när Textilhögskolan ska flytta, sa bland annat kommunstyrelsens ordförande Ulrik Nilsson.

– Vi är glada över att kommunen för första gången visar ett starkt engagemang. Det är precis detta som vi efterlyst, konstaterar högskolans styrelseordförande Maria Leissner som tycker att reaktionerna från kommunen startat tämligen sent. Redan vid styrelsens möte i mars kommer ett beslut att tas. Fortfarande gäller de två alternativen Simonsland eller en nybyggnation på Sandgärdet.

Hon tilltalas dock av idén med ett textilt kluster.


– Det visar på visioner, säger hon men poängterar samtidigt att för högskolans del så är det viktigaste miljöfrågor, ekonomi och ett sammanhängande campus. Vi vill att integrationen mellan högskolan och Textilhögskolan ska fungera maximalt och det som är bra för högskolan är också bra för Borås Stad. På bild syns Karin Cardell, Lena Nordholm och Maria Leissner.

Sju styrkeområden

Styrelsen beslutade att högskolan kommer att ta fram sju ansökningar om rättigheter till forskarutbildning inom sex områden. Samtliga styrkeområden har utkristalliserats och växt fram successivt i en process från hösten 2007 och framåt. De sju definierade områdena är: biblioteks- och informationsvetenskap, design- inriktning textil, energi- och materialåtervinning, handels- och tjänstevetenskap, pedagogiskt arbete, textil och vårdvetenskap. Dessutom kommer högskolans att ansöka om rättighet att utfärda konstnärliga examen på forskarnivå inom området design. Under nästa år tar styrelsen beslut om innehållet i ansökningarna samt tidpunkt när de ska skickas in. De första de tar ställning till kan i så fall skickas in redan i mitten av mars.

Öppnat för ansökan för studentkår

I och med kårobligatoriets avskaffande från och med den 1 juli 2010 har riksdagen bestämt att det ska bli möjligt för studentsammanslutningar att ansöka om ställning som studentkår vid högskolor och universitet. Vid styrelsemötet beslutades om formerna för inrättande av en studentkår vid högskolan.

– Den studensammanslutning som idag kommer att söka för att bli studentkår vid Högskolan i Borås för den kommande tre årsperioden blir nog endast den gamla Studentkåren i Borås, tror Maria Leissner.

Det är en formell process som nu påbörjas och i februari kommer styrelsen att fatta beslut vem som får uppdraget. Ansökningsperioden är öppen den 17 december 2009 - 17 januari 2010.

15 miljoner till Post doc-satsning 2010-2011

För att stärka högskolans forskningsmiljöer sa styrelsen även ja till en satsning av Post doc-tjänster. Det handlar om en satsning på just de sex styrkeområdena som forskarutbildningsrättigheter ska göras.

– Aldrig tidigare har vi gjort en så pass omfattande satsning på just Post doc-tjänster, säger rektor Lena Nordholm.

För att stärka högskolans ambitioner vill man att de sökande inom ramen för sin anställning bland annat ska utarbeta modeller och projekt som anlägger ett tvärvetenskapligt angreppssätt och främja ett institutionsövergripande och ämnesövergripande samarbete. Ansökningarna ska vara ställda till rektor och godkända av prefekten senast den 17 januari.

Ny rekryteringsprocess påbörjas

Trots att högskolans rektor Lena Nordholm fick förlängning på sin post för inte så länge sedan så fanns rekryteringen av ny rektor med som en punkt för styrelsen.

– Det är ett och ett halvt år kvar tills rektorsperioden är slut, men att rekrytera en rektor är en lång och byråkratisk process. Därför börjar vi redan nu för att få en så bra kravspecifikation som möjligt, förklarar Maria Leissner.