Entusiastiskt om direkthandel

En hel eftermiddag satt studenter från civilekonomutbildningens marknadsföringsinriktning på Institutionen för data- och affärsvetenskap och lyssnade på gästföreläsare om direkthandel, som många gånger innebär hempartyförsäljning. Andra former av direkthandel är temakvällar, seminarier eller att knacka dörr och att sälja per telefon.

När syret i salen var på väg att ta slut tog Christer Fraser, försäljningschef på företaget Partylite Sverige, steget in på scenen och ruskade om åhörarna. Han pratade om den typiska direkthandelsäljaren och varför och hur man blir direktsäljare.

Christer Frasers bidrag den här eftermiddagen var hans sätt att få studenterna att vara delaktiga i föreläsningen. Han började med att alla skulle ställa sig upp och presentera sig helt kort. Under föreläsningen ställde han direkta frågor till studenterna och skapade spontana applåder till en del av svaren.

Eftermiddagen avslutades genom att alla studenter fick varsitt ex av boken ”Direkthandel – en affärsmöjlighet i tiden”. Övriga föreläsare under eftermiddagen var Mette Henius, External Affairs Manager på Amway Scandinavia (pratade om etiska riktlinjer), Carl Henric Wallblom, Nordisk försäljnings- och marknadschef på Lesley Cosmetics AB/Mary Kay (utbildning) och Hans Henrik Ramel, VD och Ordförande i Direkthandelns Förening och Service AB (direkthandelns omfattning).