Fortsatt starka band med Universität Witten

Sedan starten 2007 har ett antal utbyten skett i mellan de två partneruniversiteten i form av studie- och lärarbesök samt ett flertal olika wokshops. Under årets veckolånga vistelse arbetade man vidare med projektet Identifying universal dimensions of human being in the context of Nursing from a global perspective vilket på sikt ska resultera i ett antal forskningsartiklar. 

I slutet av veckan deltog gruppen i en konferens som arrangerades av nätverket ENNA (European Network Nursing Academies ENNA) Björn-Ove Suserud från VHB höll i en workshop tillsammans med professor Margret Lepp från Göteborgs universitet kring ambulanssäkerhet.

Nätverket ENNA grundades av åtta högskolor och universitet med syftet att främja samarbete inom forskning och undervisning, inom området vård. Högskolan i Borås är inbjuden att delta i detta samarbete i framtiden.Representanter från ENNA nätverket. 


To learn more about this collaboration and exchange, please see a more detailed report in English