Grönt för grönt patent…


Mohammad Taherzadeh och hans forskarteam vid Institutionen Ingenjörshögskolan har de senaste åren rönt stor uppmärksamhet när de från avfall av olika slag lyckats framställa etanol och biogas.

– Många olika material har använts i processen, men vi har valt att fokusera på en liten del av området, nämligen citrusavfall, förklarar Daniel Yar Hamidi, VD på Inicia, som högskolan äger via sitt holdingbolag.

Inicia har som mål att stödja kommersialisering av högskolans forskningsresultat och entreprenörskap. Mohammad Taherzadehs forskningsresultat är den första som man söker patent för. Målet är att kunna kommersialisera metoden, att från citrusavfall få fram fyra produkter: limon (ett antibakteriellt ämne), pektin, biogas och etanol. Citrusavfall är inte bra för förbränning på grund av för mycket vätska i sig, och inte heller är bra för rötning eller kompostering p.g.a. det antikteriellt ämne.

Försäljning eller licentiat

 – Vi vill skydda vår kunskap med patentet, men samtidigt hoppas vi också att vi kan dela med oss av vårt ”know-how” via försäljning av en anläggning eller licenser på processen, säger Mohammad Taherzadeh.

Sedan 2005 har han arbetat med råvaran apelsinskal. Projektet har finansierats av Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad, kommunalförbundet i Sjuhärad och Brämhults juice AB, som gjort det möjligt att fyra doktorander och ett antal examensarbeten kunnat vidareutveckla processen.

Kan bli en storsäljare utomlands

Både Mohammad Taherzadeh och Daniel Yar Hamidi tror på en försäljning av den här typen av kunskap utomlands och då länder där man har varmare klimat och citrusodlingar.

– Här har man givetvis ett ännu större behov av den här typen av anläggningar. I Borås har man idag runt ca 10 000 ton citrusavfall per år.

– Jag hoppas ju att vårt patent ska generera i arbetstillfällen här i Borås och Sverige, fortsätter Mohammad Taherzadeh. Han tillägger att det finns mycket kvar att göra vad gäller avfallshantering.

 

– Vi måste bli ännu bättre än vad vi är idag i Sverige, gör vi det på rätt sätt så kan vi sälja vår kunskap på export och samtidigt förbättra den globala miljön.

Drygt 18 månader tar det innan ett svar om patentansökan blir klart. Men varken Daniel Yar Hamidi eller Mohammad Taherzadeh kommer att rulla tummarna under tiden.

– Vi kommer att utnyttja den här perioden till kommersialisering. Intresset just nu är stort för avfallshantering och vi har många intressenter.