Hallå där...!

Vad innebär det att få en utmärkelse för bästa posterpresentation?

- Det betyder mycket för mig och det är en signal om att jag jobbar åt rätt håll. Jag omvärderar mitt arbete då och då för att se om jag gör några framsteg inom det område jag valt att satsa på och denna utmärkelse ger mig en hint om att jag håller på med rätt saker. Sonsonsonen till Leo Baekeland, Hugh Karraker, gav mig en gåva som jag kommer att värdera högt lång tid framöver.

Vad innebär detta för din forskning?

- Det visar att vår forskningsgrupp inom polymerteknik arbetar inom ett intressant område som är erkänt inom det vetenskapliga samhället. Mikael Skrifvars, professor på Institutionen Ingenjörshögskolan, är en stor inspirationskälla och finns alltid till hands och han ser alltid till att vi gör framsteg inom gruppen.

Vad handlar postern om?

- Titeln är “High Performance Natural Fibre Hybrid Composites Based on Renewable Thermoset Resins for Use in Technical Applications” (Högpresterande kompositer bestående av en blandning mellan naturfibrer och förnyelsebara härdplaster för tekniska tillämpningar). Postern handlade om att hälsorelaterade frågor, miljöskyddsfrågor, hur man kan ta fram kostnadseffektiva alternativa material och strävan till förnyelse, miljömässig uthållighet och högkvalitativa kompositer för tekniska ändamål har lett till en intensiv forskning när det gäller tillverkning av biobaserade kompositer gjorda av förnyelsebara polymerer och naturfibrer.

- Insikten om hur man tillverkar kompositer av förnyelsebara råvaror vinner mark och tillverkarna söker nu alternativa biobaserade källor som är miljövänliga och nedbrytbara i naturen. Vi har lyckats tillverka hybridkompositer genom att använda förnyelsebart råmaterial hämtat från jordbruket istället för petrokemikalier som kommer från icke-förnyelsebara källor. Vi har framgångsrikt lyckats förstärka dessa härdplaster med naturfibrer såsom linfibrer. Dessa kompositer kan användas vid tillverkning av olika komponenter för bilar, eller nya byggmaterial.

Deltog många på konferensen?

- Jag tror att det var cirka 100 deltagare från USA, Storbritannien, Turkiet, Japan, Korea, Belgien, Frankrike, Ukraina, Spanien, Tyskland, Tjeckien, Polen och Sverige med flera.

Vaför kallas konferensen för Baekeland Symposium?

- Det är för att hedra Leo Baekeland uppfinnaren av den första syntetiska härdplasten som kallas bakelit. Dr. Baekeland siktade ursprungligen på att hitta en ersättning till schellack (som tillverkas av den indiska lacksköldlusen). Kemister hade börjat förstå att många naturliga hartser och fibrer var polymerer. Baekeland undersökte reaktionen mellan fenol och formaldehyd. Han tillverkade först en löslig fenol-formaldehydschellack som kallades ”novolac” som dock inte blev någon marknadssuccé. Sedan bytte han spår och utvecklade ett bindemedel för asbest, som på den tiden gjöts samman med gummi. Genom att kontrollera trycket och temperaturen på fenol och formaldehyd åstadkom han det material han eftersträvat, en hård, formbar plast, nämligen bakelit.