IFLA- Satelitmöten i Borås

Satellitkonferenser kommer att äga rum vid Bibliotekshögskolan i Borås 8-9 augusti 2010 och har följande teman:

Call for Papers

Det är möjligt att skicka in papers till satelitkonferenserna. Följande datum gäller;

- 15/2 deadline för paper
- 15/3 besked om paper antas till mötet
- 30/5 slutgiltig version av paper klar

Länk till Svensk Biblioteksförening och därefter rubriken IFLA 2010 i menyn till vänster. 

Länk till IFLAS hemsida

Länk till IFLA Gothenburg 2010

Mer information kommer att finnas tillgängligt på www.hb.se/bhs inom kort.