Informationssökning för FoU-verksamma

Workshopen hölls för första gången i mars 2009 och fick fina omdömen i utvärderingen.
Den planerade workshopen ska ge en teoretisk introduktion till grundläggande informationssökning och vetenskaplig kommunikation för evidensbaserad vård, omsorg och socialt arbete. Tillfälle ges även till egna sökningar under hand-
ledning.  

Tid: 11-12 mars 2010.
Plats: Bibliotek- och läranderesurser vid Högskolan i Borås. För undervisningen svarar Eli Bytoft-Nyaas och Marie Gus- tafsson vid Bibliotek- och läranderesurser vid Högskolan i Borås.

Avgift: 2000 kr/deltagare . Deltagarna står själva för logi.  

Anmälan: senast 31 januari, 2010 – det finns begränsat antal platser, så du som är FoU-verksam - anmäl dig  så snart som möjligt!. Anmälan vi denna länk eller via e-post: fousjuharadvalfard@hb.se.
Anmäler du dig via e-post kom i håg att uppge fakturaadress.  

Frågor?  
Kontakta Angela Bångsbo, samordnare
FoU Sjuhärad Välfärd.  
Tel: 033-435 47 99 Mobil:073-200 20 90.
E-post: angela.bångsbo@hb.se.