Macklunch med ingenjörspresentation ger mersmak

Studenterna på Ingenjörshögskolan bjöds in på macklunch och för att få en personlig inblick i vad en ingenjör kan jobba med. Peter Kammensjö, lärare och ansvarig för program inom industriell ekonomi gav en personlig inblick utifrån sina många år som ingenjör. Han har flera års erfarenhet att jobba med produktion inom industrin, som biståndsarbetare i Afrika och mycket mer.

Generalist eller specialist

Peter Kammensjö visade studenterna den stora bredd av arbetsuppgifter som en ingenjör kan ta sig an, men förklarade också att en ingenjör till en början inte alltid är expert eller specialist på den specifika uppgift som ska behandlas, utan att det är hur man angriper ett problem som utmärker en ingenjör.
- Det gäller att kunna ställa de rätta frågorna för att få struktur, förklarade han.

Kommunikationsförmåga viktig

Genom att berätta om sin mångåriga bana, då han ibland hamnat i helt nya situationer och problem, för att sedan sätta sig in i dem och ta fram lösningar, visade Peter Kammensjö basårsstudenterna på bredden av yrket som ingenjör, men också mentaliteten hos en ingenjör. Han berättade bland annat om en period då han jobbade med biståndsprojekt i Rwanda och Sudan med solenergi och brunnsborrning. Där, förklarade han, var det inte bara rena ingenjörsämnen som behövdes, utan också kommunikationsförmåga och att kunna sätta sig in i andra kulturer för att lyckas driva igenom projekten.

Viktiga lärdomar att ta in

- Ni får tre lärdomar sett med en generalists ögon: Förmåga att strukturera - fysik och tillämpade ämnen, bred kunskap - matematik och problemlösning, förmåga att påverka - kommunikation, språk och ledarskap.

Målet med informationsträffen var att förbereda basårsstudenterna inför deras fortsatta karriär efter basåret.
- Det är inte alla som vet vad de vill studera efter basåret, eller ens vet vad en ingenjör gör. Vi vill visa på möjligheterna och bredden inom yrket, förklarar Michael Tittus, ställföreträdande prefekt vid institutionen.