Nominera Samverkanspriset 2009

Högskolan i Borås Samverkanspris är ett pris för uppmuntra god samverkan mellan Högskolan i Borås och näringslivet. Priset är inrättat i tre delar. En del till anställda vid Högskolan i Borås, den andra delen för personer inom Sjuhärad som samverkar med högskolan på ett utmärkande sätt. Den tredje delen riktar sig till studenter för genomförande av redan påbörjade projekt, idéer eller aktiviteter som förstärker Högskolans i Borås roll som professionslärosäte och stärker studenternas anställningsbarhet. Hans Karlsson driver möbelföretaget HansK i Skene och fick priset förra året.
– Det är en stor ära och ett tack för allt jobb man har lagt ner. Äran och uppskattningen betyder mycket mer än den summa pengar man får, säger Hans Karlsson.

Prissummorna för enskild person är 10 000 kronor och för grupp 20 000 kronor. Hans Karlsson har ännu inte använt sina pengar men vet vad han ska göra med dem.
– Jag vill åka till ett universitet i Polen som fått till kopplingen näringsliv – universitet. Det handlar om att skapa en koppling mellan Högskolan i Borås och små- och medelstora företag. Stora företag är ganska bra på integrationen men jag vill jobba för att fler små- och medelstora företag ska hitta ett naturligt samarbete med högskolan.

Högskolan i Borås Samverkanspris har delats ut sedan 2005 och Hans Karlsson anser att det är viktigt att priset finns.
– Det är väldigt bra för alla som lägger ner otroligt mycket arbete på att jobba med interaktionen högskola – näringsliv. I och med samverkanspriset får eldsjälar erkännande för sitt arbete. Dessutom berättar man alltid hur bra Högskolan i Borås är, säger Hans Karlsson och skrattar.

Ansök/nominera nu

Nu är det dags att nominera nästkommande pristagare. Studenter eller grupper av studenter får ansöka om, eller nomineras till priset. Personal och extern person (alternativt grupp/arbetslag) nomineras till priset. Till nominering (eller ansökan för studenters del) bifogas en motivering samt en kort sammanfattning av samverkansprojektet. Ansökan ska vara hos Registrator senast 31 januari 2010 till registrator@hb.se, ange dnr 1124-09-27 (alternativt med brevpost till Högskolan i Borås, Registrator, 501 90 Borås). En jury utser pristagare för de olika kategorierna och priset delas ut i samband med STARK-dagen 4 mars 2010. Läs mer om priset på hb.se/samverkan.