PsYoungSupport Nominerad till sjukvårdens IT-pris

PsYoungSupport är en av tio finalister till årets upplaga av sjukvårdens IT-pris. Startfältets bestod tidigare av 32 bidrag men nu återstår endast 10 bidrag. Vilka som blir årets segrare i de olika klasserna avgörs på Vårdgalan den 9 december.

Det övergripande syftet för forskningsprojektet PsYoungSupport är att utvärdera IKT-insatser (informations- och kommunikationstekno-logiska) i form av information och stöd till unga personer som har någon närstående som mår psykiskt dåligt.

Målet är att utveckla en interaktiv webbportal som innehåller information och länkar. Det ska även gå att kommunicera med andra personer via webbportalen. Kommunikationen ska kunna ske i såväl ”slutna rum” dvs endast för anslutna gruppmedlemmar som i ett större forum. Grupperna ska bestå av personer i liknande situation och ”handledare” med vårdprofessionella personer.

InnovationLab ansvarar för den webbtekniska delen av forskningsprojektet PsYoungSupport.

Länkar: