Rekordstort intresse för företagsdag

Företagsdagen på Textilhögskolan är ett sätt för företag att visa upp vilka de är och vilka projekt som är på gång, samtidigt är det ett sätt för studenterna att knyta kontakter och få idéer och inspiration. Två av de rekordmånga 130 studenterna på plats var Julia Hallström och Anna-Lena Wimmercranz som går sista året på textilekonomutbildningen.
– Vi kommer hit lyssnar på företagen och komma på ämnen till C-uppsatsen, säger Julia Hallström.

Femton presentationer genomfördes under dagen av företagare. En av presentationerna gjorde Björn Haraldsson, VD för Börjessons Handskar, med säte i Trosa.
– Jag är här för att jag vill ha synpunkter och tips på vår design. Jag har med mig fyra olika projekt som jag ska visa upp.

Viktigt med företagsdagen

Alla medverkande är överens om att dagen är bra.
– Det är nödvändigt att ha en sådan här dag för studenternas skull. Det är lite som en service, men vi vill också nätverka med företagen och ha kontinuerlig kontakt med dem. Det ett bra sätt att bjuda in dem till vår miljö, säger Agneta Nordlund Andersson.
– Ja, det är självklart att vara här. Jag försöker ta alla chanser jag får att utnyttja alla textilhögskolans kontakter, säger Julia Hallström.
– Jag har jagat den här dagen. Jag var försent ute i våras och fick då reda på att nästa företagsdag skulle vara i december. Målet var inställt på att komma och visa upp projekt, det är enda dagen man kan göra det på den här skolan, säger Björn Haraldsson.

Att ha en företagsdag på Institutionen Textilhögskolan är en bra grej, vad ger den egentligen dem som närvarar?
– Det optimala vore att hitta en färdig kontakt på ett intressant företag med ett ämne som man brinner för, säger studenten Julia Hallström.
– Lockelsen i det här fallet är nog att man som student kan få se sin idé förverkligas och att det inte är inte någon jättelång process, säger företagaren Björn Haraldsson och fortsätter:
– Ligger studenterna bara i någorlunda linje med vad vi tror att våra kunder vill ha, så är det stor sannolikhet att deras idéer kommer synas ute i handeln rätt snart.

Företagsdagen kan försvinna

Trots rekordintresse och positiva omdömen av dagen är det inte säkert att den kommer att fortsätta, säger projektledaren Agneta Nordlund Andersson.
– Så som verkligheten ser ut idag med ungdomar som vill ha nytt hela tiden får det inte gå slentrian i det här. Vi vill dock fortsätta samverka med näringslivet och ge studenterna den här möjligheten till kontakter.
– Förhoppningen är att genom att ha kontinuerlig kontakt med företagen kan vi ge studenterna det de behöver för att vara rustade väl för yrkeslivet.