Bli alumn under STARK-dagen

Temat för dagen är ”alumn” när högskolan för första gången har en egen lounge under studenternas arbetsmarknadsdag, STARK-dagen. Du kan samla vuxenpoäng, få information om högskolans alumnverksamhet och registrera dig som alumn. 

Genom att vara alumn håller du dig uppdaterad om vad som händer inom din profession och kan behålla en kontaktyta med fd. studiekamrater.  Alumner har även en tillgång till och möjlighet att påverka högskolans utbildningar och forskning.

STARK-dagen invigs den 5 februari kl. 09:40 på Allégatan 1.