Ettusen BHS-uppsatser i fulltext!

När BHS började publicera kandidat- och magisteruppsatser i fulltext på webben för ca fem år sedan var det kanske inte så vanligt förekommande. Sedan 2007 har dock uppsatserna enbart publicerats i elektronisk form via högskolans digitala arkiv, BADA, och nu var det dags för uppsats nr 1000 i digitalt format från BHS!

Uppsatsen som fick "utmärkelsen" är nr 2009:5, ”Av kvinnor, för kvinnor. Fy fan!” En kvalitativ studie av hur sex svenska folkbibliotek integrerar jämställdhetsaspekter i sin användarorienterade verksamhet. Författare är Anna Jonsson och Johanna Lindgren.