Examination full av kreativitet

Examinationen som är en av flera i kursen "Didaktik och barns meningsskapande i svenska och matematik", genomsyrades av tanken att den estetiska uttrycksformen skulle få utrymme och att kreativiteten skulle få flöda fritt. Studenterna hade gjort så kallade "språk- och mattelådor" där varje sak skulle ingå i ett sammanhang eller tema, målet var att stimulera barns läs- och skrivutveckling samt den matematiska begreppsbildningen på ett kreativt och lekfullt sätt.

Fler bilder kommer inom kort!