Hallå där…!

- Ja, vad ska man säga? Vi är ju glada för att vi uppmärksammas för att vi jobbar med avknoppningar, men tidningen hade gjort en stor artikel om hur avknoppade idéer från näringslivet har större chans än högskolans forskning att få hjälp av oss, vilket inte stämmer.

På vilket vis stämmer det inte?

- Det finns inget motsatsförhållande i att vi jobbar mot näringslivet och akademin samtidigt. Vi finns till för båda. Av 25 företagsidéer som startat via Espira Inkubator är 8 stycken forskarbaserade. Dessutom är ju Högskolan i Borås en av grundarna av Espira Inkubator och är representerat i dess styrelse, så visst har högskolan satt prägel på inkubatorn.

Man skriver att det inte finns någon särskild teknisk utbildning på högskolan i Borås…

- Ja, tyvärr blev det alldeles galet. Vi talade över huvudtaget inte om teknikutbildningar. Vi pratade om entreprenörsutbildningar som hela utbildningsprogram som finns på många högskolor. Högskolan i Borås har inget helt utbildningsprogram inom entreprenörskap, men väl flera kurser inom området. När man skrev att det inte finns särskilda teknikutbildningar vad det nog bara ett misstag – ett skrivfel.

Högskolan i Borås har för närvarande 20-talet utbildningsprogram inom teknik, allt från tekniskt bas år till mastersutbildningar.